Містобудівний кадастр

 

Містобудівни́й када́стр — державна система зберігання та використання:
• геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови,
• інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил
для:
• задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві,
• формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.
Містобудівний кадастр створюється як розподілена геоінформаційна система та ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру
Запровадження кадастру передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову з конкретизацією прив'язки об'єктів до певної території чи земельної ділянки. Кадастр буде базуватися на картографічній основі у системі координат УСК-2000. Також він матиме наповнення з інших кадастрів для визначення охоронних зон, меж земельних ділянок та координат об'єктів та міститиме базу нормативних показників забудови.
Містобудівний кадастр має
• давати відповідь на питання щодо розміщення об'єкту будівництва у планувальній системі адміністративної одиниці,
• визначати гранично допустимі умови і обмеження для кожної окремої земельної ділянки з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил.
 До системи містобудівного кадастру включаються такі інформаційні ресурси:
• цифрові масиви геопросторових даних містобудівної та проектної документації,
• матеріали завершеного будівництва,
• інформаційні ресурси будівельних норм, державних стандартів і правил;
• топографо-геодезичні та картографічні матеріали на відповідні одиниці обліку територіального об'єкта у вигляді наборів геопросторових даних;
• документація із землеустрою та за дані державного земельного кадастру;
• інформація про використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, формування, збереження і використання національної екологічної мережі,
• регіональні кадастри природних ресурсів, територіальне розповсюдження та умови використання природних ресурсів,
• екологічний стан та встановлені обмеження на охоронюваних природних територіях,
• дані з державних кадастрів родовищ та проявів корисних копалин
• інформація з Державного фонду родовищ корисних копалин України і Державного фонду надр;
• інформація про використання водних ресурсів, ведення державного обліку водокористування та державного водного кадастру, про діяльність з проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об'єктів багатоцільового використання;
• інформація про облік лісів та державний лісовий кадастр, лісовпорядкування та мисливське впорядкування;
• інформація про надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, які спричинили зміну об'єктів місцевості;
• інформацію про діяльність в області будівництва та експлуатації транспортної інфраструктури (фактичної та на перспективу), про туристичні ресурси України, дані з Державного кадастру природних територій курортів України;
• дані обліку об'єктів культурної спадщини;
• дані з Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;
• матеріали і дані щодо проведених проектних інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних будівельних та інших вишукувальних робіт та інформацію про встановлені обмеження використання території в затверджених проектах;
• відомості щодо галузевої структури господарства територіального об'єкта, населення, наявності та споживання природних ресурсів тощо;
• дані щодо одиниць обліку територіальних об'єктів (транспорт, об'єкти капітального будівництва, зелені насадження та об'єкти благоустрою території, інженерні комунікації, території з потенційним впливом небезпечних природних і техногенних процесів тощо);
• дані галузевих кадастрових та інші інформаційних служб.