16.03.2021

Шість базових цінностей Європейського Союзу

Світогляд Європейського Союзу ґрунтується на шести основних цінностях:

Повага до людської гідності є джерелом усіх прав і свобод людини. Українці розуміють це дуже добре, тому Євромайдан 2014 року також носив назву Революцію Гідності. Повага до людської гідності має багато вимірів. Це і медична реформа, щоб українці  отримували належну медичну допомогу. І електронні державні послуги, щоб не доводилося стояти в чергах. І гідні умови праці й соціальний захист незахищених верств населення. І навіть нормальні туалети у школах.

Свобода – це можливість людини самостійно робити вибір та приймати рішення, які впливають на її життя чи життя суспільства. Невід’ємною складовою свободи є право на безпеку. Тому свобода це не лише вільне висловлювання своїх думок або захист від необ’грунтованого затримання. Це також захист персональних даних, якісні дороги та комфортний транспорт (право на безпеку під час дорожньго руху), закордонні освітні  програми (право на навчання) і свобода пересування.

Демократія – є впливом громадян на управління державою. Відтак це – відповідальність і прозорість дій влади, закони, що відображають інтереси суспільства та врахування думки громадян при прийнятті владою важливих рішень. На практиці це реалізується через електронне врядування (наприклад, додаток «Дія», який дає зручний доступ до державних сервісів), децентралізацію, яка збільшує можливості громад або здатність впливати на органи влади через діяльність громадських організацій, петиції, акції.

Рівність – забороняє будь-яку дискримінацію за будь-якою ознакою. Особлива увага приділяється рівності між чоловіками та жінками, в тому числі в трудових правах. У  щоденному житті рівність – це нетерпимість до корупції (адже корупція виникає тоді, коли посадовець використовує службове становище для власної вигоди, що протирічить ідеї рівності всіх громадян), енергоефективність   житла (незалежно від статку люди мають жити в теплих оселях), можливості для людей з інвалідністью бути повноцінними членами суспільства, а для жінок – мати такі самі права, як і чоловіки.

Верховенство права означає, що рішення у державі приймаються у відповідності до встановлених правил і процедур, згідно з єдиними правилами та законами для всіх, без виключення. Це вимагає неупередженої системи правосуддя, яка розв’язує суперечки справедливо, не озираючись на майновий, соціальний чи інший статус особи. Втілення верховенства права – це реформа судів і правоохоронної системи, рівні можливості різних людей для захисту в судді. А головне – це єдині правила та закони для всіх, без виключення.

Повага до прав людини, включно з правами меншин – визнання того, що всі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах. Ці права охоплюють різні сфери. Право мати гідні умови праці – незалежно від статі, кольору шкіри чи віросповідання. Право отримати якісні медичні послуги. Право вільно розпоряджатися своєю власністю. І також це право на чисте довкілля та на захист себе, як споживача різних товарів і послуг.

Євроінтеграція – це зміна світогляду. Необхідно щоб основою життя, новим світоглядним стандартом в Україні стали відповідальність,  повага один до одного, до права та гідності.

Саме європейський світогляд - шість базових цінностей - є основою добробуту Європейського Союзу. Євроінтеграція України є зміною світоглядних принципів на всіх рівнях життя і рухом до європейського добробуту.